Taysim Proje...

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
..............................................................................................................
TAYSİM Proje ticari faaliyetlerinin dışında eğitim amaçlı pek çok projeye destekvermektedir. Bugüne kadar dört yüksek lisans tezi çalışmasına ve diğer akademik çalışmalara karşılıksız destek vermiştir.
  • ''Lastik Tekerlekli Boğaz Geçişinin Eminönü Fatih Bölgesindeki Şehiriçi Trafiğine Olan Etkisinin İncelenmesi''
Bahçeşehir Üniv. Fen Bil. Ens. YL Tezi
  • '' Trafik Sayımlarından OD Matrisi Elde Edilmesi''
YTÜ Fen Bil. Ens. YL Tezi
  • '' Boğaz Köprüsü Ücretli Geçiş Gişelerinde Aimsun ile Trafik Simülasyon Modellemesi''
Boğaziçi Üniv. Fen Bil. Ens. YL Tezi
  • ''FSM Köprüsü Üzerinde Aimsun ile Trafik Simülasyon Modellemesi ve Ekonomik Analiz''
Boğaziçi Üniv. Fen Bil. Ens. YL Tezi
  • Diğer Akademik Çalışmalar; Lisans ve Önlisans BitirmeProjeleri, Dönemiçi Uygulama Projeleri...EN   /
TAYSİM     PROJEYE     HOŞ     GELDİNİZ                                     
ANASAYFA
PROJELER
AKADEMİK
REFERANSLAR
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
İLETİŞİM
TAYSİM PROJE
KURDÎ
Küçüksu M. Rasathane C. Miralay S. No: 23/1 Üsküdar/İSTANBUL - Tel:0216 460 10 12/Fax:0216 460 10 13